Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และเสวนา อสสว.@อุดรธานี

12 พฤษภาคม 2565 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และเสวนา อสสว.@อุดรธานี ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวประกาศ

ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และเสวนา อสสว.@อุดรธานี

12 พฤษภาคม 2565 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และเสวนา อสสว.@อุดรธานี ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี

ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบปะเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องโอกาส ทางการค้าในตลาดการค้าเสรี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด

31 มีนาคม 2565 นายกัณฑ์อเนก นามแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด

31 มีนาคม 2565 นายกัณฑ์อเนก นามแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

เวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลศรีธาตุเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลศรีธาตุ

เวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลศรีธาตุ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี โดยนายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่นปี 64 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

21 ธ.ค. 2021