Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร

18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะทำงานสามัญประจำสภาเกษตรกรจังหวัด ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวประกาศ

ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร

18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะทำงานสามัญประจำสภาเกษตรกรจังหวัด ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ประชุมคณะทำงาน ด้านกิจการและงบประมาณ

17 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะทำงานสามัญประจำสภาเกษตรกรจังหวัด ด้านกิจการและงบประมาณสภาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2565 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี นายกัณฑ์อเนก นามแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัด

26 สิงหาคม 2565 นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางณิชนันทน์ ศิริวังชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และเกษตรลดโลกร้อน

23 มิถุนายน 2565 นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และนายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่นปี 64 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

21 ธ.ค. 2021