Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ กับ บริษัท ศูนย์กลางกสิกรรม (ประเทศไทย) จำกัด (ACT) กับ สมาคมเกษตรอุตสาหกรรมมันสำปะหลังวังสามหมอ-ศรีธาตุ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี โดยนายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี บริษัท ศูนย์กลางกสิกรรม (ประเทศไทย) จำกัด (ACT) โดยนายอาทิตย์ ศรีหริ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวประกาศ

สัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ กับ บริษัท ศูนย์กลางกสิกรรม (ประเทศไทย) จำกัด (ACT)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัด

26 สิงหาคม 2565 นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางณิชนันทน์ ศิริวังชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ทำปุ๋ยใช้เอง ช่วยลดต้นทุนได้จริงนะ

24 สิงหาคม 2565 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ติดตามผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และลดโลกร้อนจากการเผาบนพื้นที่เกษตรในจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัด

26 สิงหาคม 2565 นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางณิชนันทน์ ศิริวังชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และเกษตรลดโลกร้อน

23 มิถุนายน 2565 นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และนายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่นปี 64 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

21 ธ.ค. 2021