24 กุมภาพันธ์ 2565 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนายกัณฑ์อเนก นามแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและผักปลอดสารพิษบ้านห้วยวังปลา ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและถ่ายทำวีทีอาร์ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม ซึ่งกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมคือการปลูกผักปลอดสารพิษ หลายชนิดเช่น กระหล่ำ สลัด คะน้า ต้นหอม ฟักทอง เป็นต้นโดยจะแบ่งพื้นที่เป็นแปลงให้กับสมาชิกปลูกผักของตนเอง โดยหลักๆจะส่งให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ และจำหน่ายบริเวณข้างธ.ก.ส.สาขาตำบลศรีธาตุ

หากท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 096-656-2726 นางพรธิรา โสภิณ ประธานกลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มยังมีผลผลิตอื่นที่อยากจะแปรรูปเช่นกล้วย ถั่วลิสง และไข่เป็ด พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความต้องการของกลุ่ม มีดังนี้คือ1.มีความต้องการให้หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มในด้านต่างๆ2.การแปรรูปผลผลิต3.ต้องการโรงเรือนปลูผัก เครื่องคั่วใช้ทำถั่วคั่วทราย โรงอบเพื่อใช้ในการแปรรูปกล้วย เป็นต้น4.ต้องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและชุมชน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนเกษตรกรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาและแก้ปัญหาภาคการเกษตรเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร