12 พฤษภาคม 2565 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และเสวนา อสสว.@อุดรธานี ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องยามดี โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในภูมิภาค