ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และเกษตรลดโลกร้อน