ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการประชาสัมพันธ์
สาร จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี2023-11-24
ครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ2023-11-24
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 12023-11-01
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/25662023-10-02
มอบแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล2023-08-16
ประสานองค์กรเกษตรกร รับวัสดุเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ2023-08-16
แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะอาชีพภายใต้โครงการฟื้นฟู2023-07-05
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 และคนที่ 22023-06-12
รณรงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี2023-02-10